Thursday, August 06, 2009

Phóng sự của Tuổi Trẻ Media về lớp xe đạp một bánhcủa thầy Lâm

link gốc : VNUNICYCLE on TuoiTre Media
Đây là link bài viết trên báo Tuổi Trẻ: Unicycle on Tuoi Tre newspaper


1 comment:

Nguyen Thang said...

xedap1banh.com nơi hội tụ những bạn trẻ thjk thể thao xe đạp 1 bánh