Monday, December 22, 2008

車子到了阿康幫一起組合


共十一台另加一台高腳鏈(giraffe)用15分和10分的板手

Monday, September 29, 2008

Entry for (28/09/2008) - Extreme Unicycling

IdlingGo back.

Monday, September 08, 2008

Teaching unicycle in Bensan hospital ( BinhDuong ).(Dạy xe đạp một bánh tại bệnh viện Bến Sắn)
Trong hình là bạn Bảo: chỉ sau 2 ngày tập luyện bạn có thể đi được 50m ... wow ... và Bảo đã gửi lời thách thức đến Team XuanTra. Sẽ thi đấu vào tháng 12 năm nay khi Mr.Lim trở lại Việt Nam. Thêm một sự thách thức đến team XuanTra ... và chúng ta sẽ chờ xem sao.
nt_vinh
Other Picture: Ben San Hospital

Friday, September 05, 2008

Unicycling on sideroad of Bienhoa

Unicycling Vietnamese girl in Aodai

Two Ladies before launching unicycling.

Xuan Tra beauty before launching Unicycling.


Ladies in Aodai but how about boys?

Other Picture : AodaiTuesday, September 02, 2008

A friendship lesson

We all makes mistakes,but there is always a chance we can make it right,yeh!!
This is a young and old friendship story,all of us trying to make friendship grow.

Other brave kids

Su-second winner looking back at the Champion(Sử-Người đứng thứ 2)
Huan-the third winner,yet, running away
Khang(class 8) 4th winnner, terrific potential.
Linh-second Winner of the girl team. Enjoying the competition
Khang(class 9)-tall, handsome smiling boy

Hien-A champion of the girl team.Beautiful and brave girl unicyclist (Hiền-cô gái xinh đẹp và dũng cảm)

Help teaching in Children's activities center.
Trying her best to do the idling skill.
Tu-the champion of the finishing test.( Tú-người chiến thắng trong cuộc kiểm tra cuối cùng)

Practising idling before competition.(Tú luyện tập trước khi thi.)
Mounting unicycle 4 times, all success!.(Lên xe thành công 4 lần!)


Making turns beautifully during turn- test.(Chạy vòng số 8)

The finishing test for Xuantra's kids on 2nd,september,2008.

Attenders are:(first team,from left to right:) Tu,Khang,Su,and Huan
the second team: Khang(lop8),Hien,and Linh
The table shows the test result of the attender

Sunday, August 31, 2008

Entry for August 31, 2008-The second day learning Unicycling in Children activity

Doing fun exercise before riding unicycle
( khởi động trước khi chạy xe đạp)

Mr.Nhật won the unicycle shirt and president of Children activity congratulate him.
(Bạn Nhật đã về nhất trong cuộc kiểm tra và được bà Giám đốc Nhà Thiếu Nhi chúc mừng.)
The learners with president, Mr.Lim and Mr Phát
With Mr.Phát's introduction and translation the unicycle teaching became a sucess.
( Những học viên với Giám đốc nhà thiếu nhi, Ông Lim và Ông Phát.
Cám ơn Ông Phát đã giới thiệu và giúp đỡ việc dạy xe đạp một bánh thành công tại nhà thiếu nhi.)

Saturday, August 30, 2008

Linh kiện xe Đap một bánhFrom ASAMA company’s gift

Mr. Eddie Fang,the president of ASAMA company ,kindly offer 6 unicycles and 12 cycling shirts
to help the promotion of teaching unicycling in Vietnam. These unicycle are for exporting to
Europe and are quite taller than usual Vietnamese kids’ height as you can see in the picture.
(the 15 years’ old boy in the picture is 162 cm)

Teaching unicycle in DongNai Children’s Activity Center (Dạy xe đạp một bánh ở nhà thiếu nhi Tỉnh Đồng Nai)

Khởi động tại nhà thiếu nhi.
Thầy Hóa tập chạy xe đạp
Cụ già cũng muốn tập chạy xe.
Và cả những em thiếu nhi nữa.