Monday, September 08, 2008

Teaching unicycle in Bensan hospital ( BinhDuong ).(Dạy xe đạp một bánh tại bệnh viện Bến Sắn)
Trong hình là bạn Bảo: chỉ sau 2 ngày tập luyện bạn có thể đi được 50m ... wow ... và Bảo đã gửi lời thách thức đến Team XuanTra. Sẽ thi đấu vào tháng 12 năm nay khi Mr.Lim trở lại Việt Nam. Thêm một sự thách thức đến team XuanTra ... và chúng ta sẽ chờ xem sao.
nt_vinh
Other Picture: Ben San Hospital

No comments: