Monday, September 29, 2008

Entry for (28/09/2008) - Extreme Unicycling

IdlingGo back.

Monday, September 08, 2008

Teaching unicycle in Bensan hospital ( BinhDuong ).(Dạy xe đạp một bánh tại bệnh viện Bến Sắn)
Trong hình là bạn Bảo: chỉ sau 2 ngày tập luyện bạn có thể đi được 50m ... wow ... và Bảo đã gửi lời thách thức đến Team XuanTra. Sẽ thi đấu vào tháng 12 năm nay khi Mr.Lim trở lại Việt Nam. Thêm một sự thách thức đến team XuanTra ... và chúng ta sẽ chờ xem sao.
nt_vinh
Other Picture: Ben San Hospital

Friday, September 05, 2008

Unicycling on sideroad of Bienhoa

Unicycling Vietnamese girl in Aodai

Two Ladies before launching unicycling.

Xuan Tra beauty before launching Unicycling.


Ladies in Aodai but how about boys?

Other Picture : AodaiTuesday, September 02, 2008

A friendship lesson

We all makes mistakes,but there is always a chance we can make it right,yeh!!
This is a young and old friendship story,all of us trying to make friendship grow.

Other brave kids

Su-second winner looking back at the Champion(Sử-Người đứng thứ 2)
Huan-the third winner,yet, running away
Khang(class 8) 4th winnner, terrific potential.
Linh-second Winner of the girl team. Enjoying the competition
Khang(class 9)-tall, handsome smiling boy

Hien-A champion of the girl team.Beautiful and brave girl unicyclist (Hiền-cô gái xinh đẹp và dũng cảm)

Help teaching in Children's activities center.
Trying her best to do the idling skill.
Tu-the champion of the finishing test.( Tú-người chiến thắng trong cuộc kiểm tra cuối cùng)

Practising idling before competition.(Tú luyện tập trước khi thi.)
Mounting unicycle 4 times, all success!.(Lên xe thành công 4 lần!)


Making turns beautifully during turn- test.(Chạy vòng số 8)

The finishing test for Xuantra's kids on 2nd,september,2008.

Attenders are:(first team,from left to right:) Tu,Khang,Su,and Huan
the second team: Khang(lop8),Hien,and Linh
The table shows the test result of the attender