Wednesday, September 14, 2011

Teaching unicyle in Hanoi

This summer Mr. Lam came to Hanoi university of science and technology (HUST) teaching unicycle. This was the first time he teach in Northern part of Vietnam. Some Laos students and Vietnamese ones felt interesting and enjoy unicyle. After one week, two of them can ride unicle along a short way.

Mùa hè này thầy Lâm đã đến Đại học Bách khoa Hà Nội dạy xe đạp một bánh. Đây là lần đầu tiên thầy dạy ở miền Bắc Việt Nam. Một số sinh viên Lào và Việt Nam cảm thấy rất thú vị và thích tập xe đạp một bánh. Chỉ sau một tuần, hai trong số các bạn đó đã có thể đi được một quãng đường ngắn.


This was a dinner between Laos' students and Mr. Lam. It was cooked by a Laos' girl in the picture.

No comments: