Tuesday, October 25, 2011

Lại đến với cô nhi viện ở Đồng Nai

Sau hành trình dài và đầy kỉ niệm ở thành phố Vinh, Thầy Lâm lại bắt tàu vào Nam về với một cô nhi viện ở Đồng Nai. Nơi đây thầy cũng đã từng đến năm trước với rất nhiều kỉ niệm gắn bó thân thương.

An orphanage in Dongnai
After the trip in Vinh City, Mr. Lam continued to go to northern part. He wanted to come a orphanage in Dongnai province. He stayed there last 2 years ago with a lot of nice, friendly memories.
No comments: