Tuesday, August 26, 2008

Lần đầu tiên Xe đạp một bánh đến với Giáo xứ Xuân Trà

Các học sinh đang nghe giảng tại GX Xuân Trà ( Phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa )


Những đứa trẻ Việt Nam dũng cảm
ông Vương Văn Đức (người Đài Loan) giúp Khang chạy xe
Kiểm tra xe

No comments: